تک مضراب ،از شماره ۱۶۱

by ع پ

توجه رییس مملکت!

روزنامه «فرهیختگان» نوشت: آموزش عالی پشتوانه استوار و آینده و امید برای مملکت است».

-خرچه داند قیمت نقل و نبات – توبره کاه است و در کنج رباط!  

 

حکومت داریم تا حکومت!

روزنامه «اطلاعات» نوشت: تظاهرات میلیون ها برزیلی در اعتراض به فقر مردم و فساد دولتی.

-اما در ایران مردم را سرکوب می کنند و زندانی به عنوان «اجتماع علیه امنیت کشور».

 

فوتبال سیاسی!

حسن روحانی رییس جمهور آینده گفت: فوتبال یک ورزش کاملاً سیاسی است.

-مسئولان فوتبال و تیم ها همه از سرداران سپاه هستند!

 

شر مرسان!

روزنامه «جهان صنعت» نوشت: جهان به دنبال رابطه بهتر با ایران است.

-به خیر تو امید نیست، شر مرسان! رژیم عملیات تروریستی و ساخت و ساز بمب اتمی را کنار بگذارد!

 

سفارش چاه جمکران!

روزنامه «جمهوری اسلامی» نوشت: تایید ائمه جمعه بر گسترش مهدویت و مسأله انتظار امام زمان در جامعه.

-دست به نقد چند حلقه چاه جمکرانی در شهرهای مملکت راه بیاندازند برای حفظ حالت «انتظار»!

 

فرا اصطبلی؟!

روزنامه «حمایت» نوشت: کابینه حسن روحانی فراجناحی خواهد بود.

-طبق معمول همه از اصطبل های مقام رهبری، سپاه پاسداران و بسیج و ذوب شدگان ولایت در وزارت اطلاعات!

 

خرمای دانه دانه!

روزنامه «اقتصاد پویا» نوشت: خرمای ماه رمضان را کیلویی 9000 تومان بخرید.

-مثل تخم مرغ دانه ای بفروشید که مردم بتوانند بخرند!؟

 

شعبده بازی دهر!

روزنامه «وطن امروز» نوشت: حسن روحانی از تدبیر رهبری تقدیر کرد.

-بهتر بود به «شعبده بازی» آقا ایوالله می آورد!؟

 

ملموس و فراموش!

روزنامه «سیاست روز» نوشت: حسن روحانی می گوید: مشکلات برایم بیشتر ملموس می شود.

-ملموس می شود ولی مثل 35 سال گذشته این مشکلات فراموش می شود!

 

نخبه و نخاله

روزنامه «رسالت» نوشت : وزیران نخبه و امتحان پس داده انتخاب شوند.

-همین آقارا هم برای رییس جمهوری «رهبر معظم» الله بختکی به این مقام رساند وگرنه به جای «نخبه» عده ای از «نخاله» دم دستش باقی مانده اند!

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
Library