حیوانخانه

by عباس پهلوان

هفته گذشته رییس جمهور کسی را به مجلس فرستاده بود تا درمورد برنامه «یارانه ها» توضیح دهد و در نتیجه با یکی از نمایندگان مجلس اسلامی درگیر می شود و پس از منازعه دهنی همدیگر را «چکی» می کنند! به ظاهر آن بابایی که از طرف احمدی نژاد به مجلس رفته بود به قدری از این پذیرایی مجلسی (به علاوه خنده استهزای سایر وکلای مجلس) گه مرغی می شود که این مکان «نیمه مقدس» حکومت اسلامی را «طویله» می خواند ...

اما رییس مجلس ـ که همین جوری هم «عصا قورت» داده است ـ از این توهینی که به «چهارپایان» زبان بسته شده است، ناراحت می شود  که مجلس را جای مناسب این الفاظ نمی داند که فرستاده دولت در مورد مجلس به زبان آورده و آن کلمه مستهجن را به این ترتیب تصحیح و اظهار تأسف کرده که آن شخص مجلس را «حیوان خانه» نامیده است!

معلوم نیست از کی تا حالا حیوانات تا این حد مورد احترام و بحث آدمیان قرار گرفته اند که می توانند به جای «طویله» ، «حیوان خانه» داشته باشند و رییس مجلس آن را «جایگزین » واژه  نام مربوط و بی ادبانه! «طویله» نموده است... به خصوص که «حیوان خانه» در زبان فارسی مصطلحات رایج تر دیگری هم میان مردم دارد، مانند: «جنده خانه»! 

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
ferdosi emrooz