یک اپوزیسیون قوی، خشن و خطرناک علیه حکومت اسلامی از درون رژیم

by سیاوش اوستا ـ پاریس

بیش از سی و چند سال ظلم و جور و ستم رژیم جمهوری اسلامی، کار را به جایی رسانده است که امروز برای «اپوزیسیون سازی» علیه آن نیازی به سرمایه گذاری های میلیونی از خارج نیست زیرا اکثرپایوران حکومت اسلامی ـ در ارگان های بالای امنیتی نظامی و سیاسی و فرهنگی رژیم که سالیان سال به این رژیم خدمت کرده اند ـ در صف مخالفان جدی آن قرار گرفته اند!

رژیم اسلامی سال ها تلاش کرد و میلیون ها شاید هم میلیاردها دلار سرمایه گذاری کند تا (معارضان) خود را تبدیل به (مخالف) کند و (مخالفان) خود را تبدیل به (اپوزیسیون) مشروع یا شهروندان ساکت و آرام و غیرسیاسی بکند، در این راه اندک توفیقی هم داشت زیرا توانست هزاران نفر را وادار کند تا پناهندگی های سیاسی خود را پس بدهند و یا با گرفتن ملیت های کشورهای دیگر به ایران رفت و آمد کنند. بدین رو بود که از اواخر ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در دوران خاتمی و احمدی نژاد ایرانیان مهاجر و تبعیدی روانه ایران شد.

اما از دو سال پیش که جنجال تقلب در انتخابات پدید آمد و ده ها تن از پایوران و مسئولان سابقه دار رژیم بازداشت و شکنجه و احیاناً فرزندان آنها کشته شدند موجب شد تا یک اپوزیسیون بسیار قوی و خشن و رادیکال علیه رژیم اسلامی موجود به روی صحنه سیاسی جهان پدید آید. این اپوزیسیون خصائص و ویژگی هایی دارد که به مراتب نسبت به سایر اپوزیسیون ها از نظر ایدئولوژیک و استراتژیک و امنیت حکومت اسلامی با آن همراهی و هم خوانی تاریخی دارد.

این اپوزیسیون آن جنگ و درگیری خونین مثلاً مجاهدین خلق را با خود ندارد، و روی برخی از پرنسیپ های رژیم جمهوری اسلامی که ضدیت با پادشاهی معتقد به امامت خمینی و اسلامی بودن انقلاب است همراهی و همگامی و همخوانی دارد!

اینک که انتخابات مجلس اسلامی در پایان امسال در شرف انجام است همه پایوران دیروز رژیم اسلامی که در صف ضدیت با خامنه ای و احمدی نژاد هستند به تحریم انتخابات رأی داده اند و اخیراً شخص هاشمی رفسنجانی نیز دستور پنهان به نیروهای هوادارش داده است تا در انتخابات شرکت نکنند موسوی، خاتمی و کروبی نیز بر همین راه رفته اند و گفته می شود که مجلس آینده در دست شخص خامنه ای و احمدی نژاد خواهد بود.

این امر تا ساقط شدن رژیم آخوندی اسلامی و یا هرگونه تغییرات دیگری پیش خواهد رفت زیرا رادیکال شدن سیاست حکومت اسلامی یعنی ضربه های مداوم نظامی و امنیتی و مصادره میلیاردها دلار دارایی در سراسر جهان .

این مصادره ها چون به نفع کشورهای مربوطه هم می باشد موجب شده که حتی هم پیمانان تاریخی رژیم جمهوری اسلامی مانند چین و هند و روسیه ، ترکیه و حتی امارات نیز به آن بپیوندند!! و در اینجاست که خطر ضربه پذیرشدن کلیت منافع ایران و ملت ایران در پیش روی همگان قرار می گیرد، سرزمینی که سپر دفاعی در خارج نداشته باشد و همه مصادره شود و هر روز با انفجارهای کذایی انبارها اسلحه و غیره منفجر در هوا دود شود، سرزمین خشک و ویران خواهد بود که در چشم جهانیان نیز جایگاهی ندارد!

امروزه حتی کشورهایی مانند ترکیه ـ که با دلارهای بادآورده جمهوری اسلامی به عزت و ثروت و قدرت سیاسی رسیده اند  در خط عربستان سعودی قرار گرفته و علیه حکومت اسلامی در مجامع جهانی موضع گیری می کنند و بایستی دعا کنیم که استعمار نوین و تازیان وضعی پیش نیاورند تا حکومت اسلامی  با ترکیه رویارویی جنگی پیدا کند و میانشان درگیری شود که این رویارویی بدون شک برای «تمامیت ارضی» ایران خطر بزرگی خواهد بود. 

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
Everything Iran