بی ارزش ترین پول جهان!

by دکتر ناصر انقطاع

«ریال ایران» در سراسر گیتی، تنها از پول «سائوتام» و «ویتنام» باارزش تر است. این، نتیجه ی سی و اندی سال فرمانروایی مشتی آخوند آدمکُش ، مفت خور، نادان و نالایق است که به اندازه ی یک کودک سال پنجم دبستان هم از راز پایه گذاری یک اقتصاد درست و شکوفا، آگاه نیستند و این که پول ایران را که روزی در بازارهای جهانی، جایگاه و پایگاه والایی داشت، و انبارهای گسترده و عظیم زیرزمینی نفت و گاز و مس ، پشتوانه ی آن بود، به چنان روزی افتاده است که در میان نزدیک به دویست کشور جهان، تنها از پول کشور «سائوتام» و «ویتنام» بالاتر است. و در چنین حال نگران کننده ای بزرگترین دروغگوی قرن، محمود احمدی نژاد، در سخنرانی ای که شش هفت ماه پیش ایراد کرد اشاره به «دلار» کرد و گفت: دلار آمریکا جز یک کاغذ بی ارزش چیز دیگری نیست!! به راستی برای من روشن نیست که چگونه یک آدم، می تواند با واحد پولی به نام «ریال» که در برابر یک «دلار» آمریکا باید «11852» تای آن را داد، چنین سخن سبکسرانه ای را بگوید، و از شنوندگان و حاضران در محل، و خبرنگاران شرم نکند.

برابر با گزارش رسمی خبرگزاری رژیم در معاملات روز دوشنبه ششم جون همچنین هر یورو، با 220 ریال افزایش به 17250 ریال رسید و ریال باز هم کم ارزش تر شد.

آقای احمدی نژاد! پوست پیاز بی ارزش، پول کدام کشور است؟ ایران؟ یا آمریکا؟ شرم کن! زیرا تازه ترین ارزیابی جهانی، در زمینه ی ارزش برابری واحد پول کشورهای گوناگون جهان، نشان می دهد که ریال ایران ، تنها از واحد پول دو کشور کوچک با ارزش تر است.

اگر آخوندها ذره ای از زیر و بم دانش اقتصاد آگاهی داشتند، می دانستند که تورم و بالا رفتن بهای کالاها در هر کشور، یعنی پایین آمدن «ارزش پول» آن کشور و تورم سرسام آور در ایران، ریال را روز به روز ناتوان تر و بی ارزش تر می کند ، در کشوری که با بالارفتن ارزش نفت در جهان، هر روز میلیون ها و میلیاردها دلار پول به ایران سرازیر می شود و آخوندها با به حراج گذاردن این سرمایه ملت ایران باید اقتصادی شکوفا داشته باشند، ولی می بینیم که روز به روز دارد از ارزش ریال کاسته می شود. و این نکته بیانگر آن است که نظام اقتصادی سالم و حساب شده ای در سرزمین ما، نیست.

کار مبارزه مسئولان اقتصادی ما، تنها در لاف و گزاف و دادن آمارهای دروغین و غیرواقعی خلاصه می شود. و درست درهمان زمان که سخن از «یارانه های هوشمند»! و «درآمد»های موهوم می رود، از ارزش ریال به صورت سقوط آزاد، کاسته می شود و بهای کالاها روز به روز بالاتر می رود.

شگفتا که مسئولان کشوری هنوز حاضر به پذیرش بسیاری از نابسامانی ها و ناهماهنگی ها در نظام پولی و اقتصادی ایران نیستند، و کسی که با تقلب در آرای مردم، نابجا خود را رئیس جمهور نیز می نامد، آن هم با سخنان بیهوده و خنده آور و عامیانه ای که می گوید:

ـ آنقدر تحریم کنید که تحریم دانتان خسته شود!

ـ آن ممه را لولو بُرد

ـ آب را بریز آنجا که می سوزد!!

ـ ما، برای آینده جهان نقشه می کشیم!

ـ ما، برای بهزیستی مردم گیتی آمده ایم، و جهان را اصلاح می کنیم!

او با این گونه یاوه ها ، خود و دولت خود را مسخره ی جهانیان کرده است.

کارشناسان اقتصادی جهان، در زمینه ی سقوط اقتصادی ایران برآنند از هنگامی که برنامه ریزی، به خواست و سلیقه گروهی بی سواد و ناآگاه از ریزه کاری های اقتصادی، و اظهار نظرهای شخصی مدیران ناآگاه انجام گرفت، و برنامه ریزان ، نه تنها کوچکترین آگاهی از روند اقتصادی جهان ندارند، سهل است، که از شیوه های روند اقتصادی ایران نیز آگاهی نداشتند ، و ندارند، اقتصاد بیمار ایران، گام به گام، به سوی ورشکستگی کامل پیش می رود. و نمایندگان بی اختیار و ناتوان مجلس (که در سراسر دوران نهضت مشروطیت تا امروز، مجلسی به این بی عرضگی و ناتوانی و توسری خوری در تاریخ ما، پیشینه نداشته است) تنها به گفتن برخی از دشواری ها و نابسامانی ها، و سپس فرستادن صلوات های بلند گروهی!! در صحن جلسه علنی بسنده می کنند.

اینجاست که می گوییم آخوند گمان می کرد و می کند که کشور داری، منبرداری است و می اندیشد که با صلوات فرستادن، کار اقتصاد بیمار ما، سامان می گیرد!!

یادمان نمی رود که احمدی نژاد در نخستین روزهای ریاست به اصطلاح جمهوری در دوره ی یکم گزینش خود، در برابر خبرنگاران گفت:

«اداره کشور، کاری ندارد! با یک «یا علی» و «یاحسین» همه ی کارها را درست خواهیم کرد.

***

رژیم سرانجام پس از بیش از سی سال سواری گرفتن از کول مردم به نام حکومت !! چون هیچ راهی را برای بهبود وضع اقتصادی پیدا نکرد، نخست گفت: کشور مال امام زمان است و ما کاره ای نیستیم. و به پندار نادرست و مغز بیمار خود، خواستند گناه همه ی نابسامانی ها و ناهماهنگی ها را به گردن آدمی بیندازند، که هرگز وجود خارجی ندارد.

او، اگر خیلی توانایی داشت، از درون چاه بیرون می آمد، تا رُماتیسم نگیرد! اینک چون دیگر حنای امام زمانی نیز رنگی ندارد، دست به ابتکار و کشف تازه ای زده اند، و سخن از برداشتن چهار صفر از برابر ریال ایرانی و تغییر نام واحد پول به میان آورده اند. و یکی از همین به اصطلاح مدیران نالایق و ناشایست جمهوری آخوندی ، دوباره به همان شیوه ی نادان فریبی دست زده است و می گوید که با این کار (برداشتن صفرها) هر دلار آمریکا تنها یک ریال ارزش خواهد داشت!!

شگفتا از این نابخردی و نادانی .

و باز، چون نمی دانند که این کار چه پی آمدهایی را در آینده خواهد داشت، برای این که گناه نابسامانی آینده را به گردن ملت بینوا و شکیبای ایران بیندازند می گویند: حذف صفرها از برابر ریال را به همه پرسی از مردم و رأی آنها، وا می گذاریم!

***

شنیدنی است که در این هنگامه ی هراس آور اقتصادی، ناگهان می شنویم یکی از آخوندهای چاپلوس و گداسرشت که از کیسه ملت که در دست آخوند خامنه ای است سهمی دارد در سخنان خود گفته است: از این پس باید در برابر نام حضرت خامنه ای واژه ی «امام» را بیفزایم و در همه ی سخنان و نوشته ها ، از ایشان به نام «امام خامنه ای» نام ببریم، و رادیو تلویزیون هم در خبرها و گفتارها، ایشان را «امام خامنه» ای بنامند، تا رفته رفته این نام «عادت مردم» بشود.

آنگاه به دنبال سخنان دانشمندانه خود افزوده است.

اگر بیدرنگ پس از مرگ حضرت امام خمینی ، از رهبر کنونی به نام «امام خامنه ای» نام می بردیم، امروز دیگر این دشواری حل!شده بود.

شگفتا از این همه پررویی. شگفتا از این همه چاپلوسی، و شگفتا از این همه نادانی.

خانه از پای بست ویران است / خواجه در بند نقش ایوان است /. 

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
Everything Iran