هشت ساله شدیم

by عسل پهلوان

٧ سال فعالیت مطبوعاتی را پشت سر گذاشتیم  و وارد هشتمین سال شدیم .

روزها و شبهای پر امید و پر تلاش هفت شهر عشق را سر زدیم و «هفت خان رستم» را گذراندیم و «هفت كفش آهنین» وا بر پا كردیم با یاران وطن دوست پر محبت در كنار شما و مشتركین با محبت و شما نویسندگان زبردست، با هم همراه و هم سفره در كوپه أی از این قطار روزگار شدیم .

در این سفر برخی از عزیزان در ایستگاهی پیاده شدند و دیگر دوستان در ایستگاهای دیگر هم با ما همسفر شدند .

من در این چند سال از زندگیم در مجله، بسیارآموخته ام از: دوستی ها، دشمنی ها ، دوروئی ها و مردانگی ها. سالهایی پر از شادی، پر از دلهره و پر از ارتباط با خوانندگان پر مهر و با زندانیان گرفتار. سالهایی مملو از خاطره های گوناگون كار طاقت فرسا برای انتشارمرتب مجله و گرمای مهربانانه مجله و شنیدن «خسته نباشیدها»!

خاطره پر درد گرفتاری دوستان مبارزمان در ایران و شادمانی همراه با اشك و با شنیدن خبر آزادی موقت برخی از آنها . خاطرات دقایق و شبهای پر دلهره  ای که فراموش نشده است. در انتظار خبری از دوستان چون حشمت طبرزدی و دیگر یاران.

دربند و خاطرات پیامهای آنها و یا مادران آنها از سلامتی و استواری آنها .با همه این مشكلات كلنجار رفتیم و با دوستان و همراهان، خاطره ساختیم .در برابر مشكلات هرچه از توانمان برآمد، سینه سپر كردیم و ایستادیم و امیدمان بر ادامه راه بیشتر از همیشه بود .

مطمئنا بدون سخت كوشی یاران دفترمان و همت هفتگی پدر عزیزم و یاران

نویسنده امان ، این كار مهم میسرشدنی نبود و نخواهد بود (همین طور یاری مادرم، همسرم و برادرانم).

و اما ادامه راه : بدون همت شما عزیزان هموطن دوستدار مجله امكان پذیر نیست، امیدواریم كه در این هشتمین سال بیشتر به ما یاری برسانید .

با تشكر از همه شما

عسل پهلوان- مدیر هفته نامه «فردوسی امروز»

برای دیدن  شماره ۳۶۱ فقط به سایت ما رفته و به طور رایگان ملاحظه کنید و به جمع خانواده فردوسی‌ بپیوندید . www.ferdosiemrooz.com

 

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
Library