آنچه در شماره 348 می خوانید:

by

تخیلات پفک نمکی رهبر معظم! / عباس پهلوان

شاه که رفت! / شهرام همایون

قلعه حیوانات! / پرویز قاضی سعید

در «بی نظمی جهانی»! / سعید نقیب زاده نائینی

سیاست انزوا و سقوط؟! /  فرهاد یزدی

دین، باری ست که باید بر دوش بکشی! / عطاء الله مهاجرانی

بهمن جان دستت درد نکند! /

زیان بارترین سیاست منطقه ای رژیم! /  سعید قاسمی نژاد

از آنچه دیده ایم، شنیده ایم، خوانده ایم، پرسیده ایم / داریوش باقری

اتاق خالی...! / عباس پهلوان

زندانیان را از یاد نبریم! / عسل پهلوان

نه گرم و نه سرد، و همیشه بهار ،که مازندران، شهر ما یاد باد...!! / اردوان مفید

مراجعت به برزخ

و...

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
terms and conditions may apply