شجره خبثه «تربیت سربازان ولایت» برای بحران ها!

by عباس پهلوان

مدیر «شجره طیبه صالحین بسیج» با اختصاصی بودجه به خصوصی ادعا دارد که: «تلاش می کند برای «ولایت» سربازانی تربیت کند برای بحران ها»! و سر ر است این که اعتراف کرده که: «در بحران ها صحنه را ترک نکنند»! یکی از ذوب شدگان در ولایت هم آن هفته گفته بود: عزیزان ما نمی دانید چه مؤمنانی به «آقا» رهبر بد و بیراه می گویند!

یک حکایت در قدیم به عنوان قصه می گفتند که بر حسب تصادف کفتر ول می کردند تا حاکم انتخاب کنند. یک کون لختی یک لاقبایی به این شیوه الله بختکی «کفتر پرونی» حاکم شهری شد. به محض این که وارد قصر حاکم شد اسباب سور و عیش و عشرت فراهم آمد وجوهات خزانه را به نامبرده ارایه دادند و پرسیدند با این همه طلا و سکه ها چه کنیم؟

یک تا شلوار و لختی سابق گفت: نصف آن را بدهید برای من شلوار بدوزند!

پس از مدتی باز صحبت از سکه های خزانه شد. دستور داد نصف آن را ببرند و برای او شلوار بخرند...

در حالی که تمام اتاق های قصر پر از شلوار شده بود که باز دستور داد: بقیه سکه ها را هم صرف تهیه شلوار برای بنده کنید!

وزیر شجره خبیثه شلواریه» به عرض ایشان رساند: جناب خان حاکم این همه شلوار را حضرتعالی می خواهید چه کنید؟

حاکم گفت: اگر می دونستی چه سال هایی من بی شلواری کشیدم این حرف را نمی زدی و حق به من می دادی!

آخوندی عمری قشون ندیده. اهل قشون نبوده! از آن همان عمامه اش عینهو کلاه افسری استفاده می کرده و عبای او حکم واکسیل تیمسارها را داشته و صورت او نیز مزین به یک پشته «مدال های الهی» و یک سکه سیاه هم به عنوان درجه «نمایندگی خدا» روی پیشانیش!

حالا سی و سه سال است از بخت بد نظامی های ما، آخوند قشون ندیده سان می بیند. رژه می گیرد برایش پا می کوبند، پرچم، خم می کنند و سلام نظامی می دهند! ایست خبردار! می دهند! توپ در کرده! توی تانک نشانده! با کشتی جنگی سواری کرده، توی هواپیمای جت جنگی نشسته و دست دهم آخوندها هم به عنوان نماینده ولایت فقیه و رهبر تو هر سوراخ و سنبه نظامی و ارتشی و سپاهی به عنوان فرمانده کل نشسته و امریه صادر می کنند!

در این سال ها هم مرتب یک نوع قشون تازه، برای خودشان می زنند! سپاه پاسداران سرکوبگر کم بود که بسیجی ها را هم از مغزشویی شده های جوان تر به آنها می چسبانده اند! بعد گارد ضد شورش ، نیروی انتظامی، لباس شخصی مسلح، لباس شخصی چاقو کش و باتوم دار. لباس سیاه های گارد رهبری، حزب اللهی های زیر نظر آقا مجتبی خامنه ای. تازه که کم می آورند از لبنان آدمخوار خبر می کنند! از میادین تهران افغانی ها را جمع و جور می کنند که به عنوان «امت روی صحنه» ، «تظاهرات خود جوش» راه بیندازند!با همه این ها تازه کمشان هم می آید (نیروهای سه گانه ارتش و سپاه پاسداران ذکری نیاوردیم) هم همین طور از «نیروی حفظ محلات و گارد ضد شرارت و اشخاص شرور»...

می گفت: «غایت جهل بود مشت زدن سندان را»...

حالا هم «شجره خبیثه بسیجی» می خواهد با اجرای «طرح صالحین» سربازهایی تربیت کند که در بحران های پیش آمده همواره در صحنه باشند نه این که در موقع حساس صحنه را ترک کنند.

این یاروها از پیراهن سیاه های هیتلری چیزی شنیده اند که در  آخری های حکومت هیتلر از توی کودکستان ها بچه ها را به جبهه می فرستادند. این ها هم طرحی برای مسجدی کردن کودکستان ها دارند که «تربیت سرباز ولایت» از اینجا در تمام پایگاه های بسیج محلات، ادارات و دانشگاه ها به اجرای کامل درآوردند و «این نیروها تابع محض رهبر معظم تربیت خواهند شد»!؟

یعنی استفاده از تمام طرح های سوخته دیکتاتورهای گذشته و گور به گور شده از: استالین، موسولینی، هیتلر تا پول پرست پینوشه، قذافی...!

ـ این همه وحشت از مردم گرسنه ای است که دین و ایمانشان را هم آخوندها غارت کرده اند...

ـ از جوانانی که همه فرداهای آنان را سوزانده اند...

ـ از زنانی که به نحو تحقیر آمیزی حقوقشان را سلب کرده اند...

ـ ترس از قوای مسلحی است که تمام غرور ملی آنها را، پایمال نموده اند، آن هم در دفاع از یک رژیم دزد ، فاسد ، کلاهبردار، فاحشه پرور ، خیانتکار، دروغگو و ظالم!

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
ferdosi emrooz