در زندان های دوزخی جمهوری آدمخواران اسلامی چه می گذرد؟

by دکتر ناصر انقطاع

در میان خبرهای ریز و درشتی که از سرزمین بلازده ی ما، می رسد و بدبختانه حتا، در یک مورد دیده و خوانده نشده است که یک خبر امیدبخش در میان آنها باشد، یک خبر، چنان مرا تکان داد که تا مدتی به هیچ چیز جز آن نمی اندیشیدم.

شگفت آور این که به این خبر، چنان که شایسته آن بود، نگرشی نشد. و در میان دیگر خبرها گم ماند. و از یاد رفت.

خبرچنین بود: دوتن از زندانیان برای رهایی از شر شرایط قرون وسطایی، در زندان های حکومتی عدل علی ، و رهبری دنباله ی امامت و جانشین خدا در روی زمین، دست به خودکشی زدند!

اندکی در این خبر، باریک شویم. ببینیم، بایستی عرصه تا چه پایه، بر یک انسان تنگ شود، و تا چه پایه در فشار روحی و جسمی بر آن «تیره روز» افزون بوده باشد، که آن انسان، از جان می گذرد، و دست به خودکشی می زند.

برپایه گزارش های رسیده به «کوشندگان حقوق بشر و دموکراسی در ایران» ، در درازای هفته گذشته، دو تن زندانی، دست به خودکشی زدند. اندوهگنانه هر دوی خودکشی ها، منجر به مرگ آن دو بی پناه بیگناه شد.

آری . من با استواری واژه ی «بیگناه» را درباره ی، آندو انسان بی پناه به کار می برم. زیرا محال است که کسی گناهی را مرتکب شود، و در زندان دست به خودکشی بزند، و این مسئله به خوبی روشن است که: «دست بیچاره، چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست».

اما، کار این بی گناهان، از پیرهن دریدن نیز گذشته، و به «جان»شان رسیده، و از آن هم گذشته است: زندانی «حسن باقرپور 28 ساله» ـ که در درازای 5 سال ، در زندان گوهردشت که یکی از هراس انگیزترین زندان هایی است که شاید بشریت مانندش را در سده های میانی نیز ندیده باشد ـ زندانی بود، و به هیچ روی نه تنها به درخواست های پیاپی او، کوچک ترین نگرشی از سوی دژخیمان، و «سربازان پدر گمنام امام زمان» نشده، بلکه هر بار در برابر شکایت از بی تکلیفی ای که او در درازای پنج سال عنوان می کرد بر شدت اهانت ها، ناسزاهای ناموسی، و شکنجه های ددمنشانه ی زندانبانان افزوده می شد، و سرانجام چند روز پیش، در سالن شانزده، از بند شش زندان گوهردشت اقدام به خودکشی کرده و جان سپرده است.

زندانی دیگر ، «علی نیکویی» نزدیک به سی سال، داشته است. بامداد روز پنجشنبه گذشته در سالن شانزده بند چهار، (باز هم در زندان مخوف گوهر دشت) دست به خودکشی زد و جان سپرده است.

هم میهنان ! همه ی زندان های جمهوری آدمخواران آخوندی هراسناک و دوزخی ست. ولی بند 6 زندان گوهردشت پس از ساختن بند تازه ی شماره 10 به یکی از هراس آورترین زندان های دراکولا خامنه ای تبدیل شده است.

در این زندان مسئولان علناً اقدام به فروش مواد مخدر می کنند. و در برابر اعتراض زندانیان غیر معتاد، این باند مافیایی، به دادن بدترین ناسزاهای ناموسی، و سرکوب معترضان می پردازند از سوی دیگر، وضع بهداشت و پزشکی این بند فاجعه بار است. آنها گرفتاران چنگ ملاهای جانور سرشت هیچگونه امنیت و دفاعی در برابر انواع بیماری های خطرناک ندارند زیرا کوچک ترین اعتراض و ایرادی با سخت ترین واکنش ها، از سوی زندانبانان روبرو می شود.

«کوشندگان حقوق بشر و دموکراسی در ایران» بر این باورند که رفتارهای غیر انسانی با زندانیان بی دفاع و بی پناه ، آنها را به سوی خودکشی سوق می دهد.

شگفتا که روشن نیست مراجع جهانی ریز و درشت، با نام های دهان پرکن و پرطنین، سرگرم چه کاری هستند؟ آیا به راستی نمی دانند که در ایران چه می گذرد، و یا می دانند ، و به روی خود نمی آورند؟ و در هر دو صورت، گناه نابخشودنی ای را مرتکب می شوند.

آهای! سازمان های بررسی کننده جنایت علیه بشریت، در آغاز سده بیست و یکم، در بیخ گوش شما، جمهوری گرگ ها دارد مردم را می درد و پاره پاره می کند. کجای کارید؟ و یا به گفته ی سعدی «در چه کارید؟» مگر به دنبال جنایتکاران علیه بشریت، و نسل کشی ها نیستید؟ پس جلوی پای تان، به رژیم ولی فقیه، آخوند علی خامنه ای نگاه کنید!

اما گزارش و خبری که پایه ی نوشتن این نوشته شده است، از سوی فعالان حقوق بشر، و دموکراسی در ایران، به سازمان های ذیربط، مانند: کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران (احمد شهید) . کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا ـ و سازمان عفو بین المللی ـ فرستاده شده است. آیا باز هم می گویید خبر نداشتیم؟!!

گزارش های پیدا و پنهان ، حکایت از آن دارد که روز به روز بر شمار زندانیان در ایران افزوده می شود، و دولت سرگرم ساختن زندان ها و سیاهچال های تازه است تا بر شمار زنده به گوران در ایران بلازده بیفزاید. اگر به داد مردم ایران نرسید. آیندگان شما را نفرین می کنند هم میهنان در پایان این نوشته، شایسته است نگاهی نیز به این خبر، بیندازید.

آیت الله صافی گلپایگانی (همان کسی که حکم ارتداد (کشتن) شاهین نجفی هنرمند را داد) در آخرین سخنان خود درباره ی بدحجابی، در «صدا و سیما» گفت: باید توجه داشت که قلب نخستین کسی که از بدحجابی در جامعه و در صدا و  سیما رنجیده است و عذاب می کشد!! قلب امام زمان عجل الله تعالی فرجه است!

آقای آیت الله! لطفاً به امام زمان تان بگویید: لازم نیست از بدحجابی در جامعه دچار رنج و عذاب قلبی شوند. بهتراست نگاهی به درون زندان ها بیندازند که جوانان مردم، یکایک از شدت شکنجه و رنج دست به خودکشی می زنند!

 

Comments

Leave a Comment

Archived_issue
مشترک شوید  $1.70 تک شماره 
 عباس پهلوان